Mitt Liv

  • Anna Paulina Carlsson Tell

Berättat av Paulina Carlsson

Berätta om din dag: ✏️

Idag har vi som går Retorikkonsultprogrammet på Södertörns högskola haft redovisning. Vi har arbetat med fältstudier och gruppvis tagit fram kommunikationsförslag som ska arbeta mot något eller några av agenda 2030s globala mål. Det var delkursens sista seminarium och det har varit en lärorik och intressant kurs med stort språkfokus.