Mitt Liv

Berättat av Leo

Berätta om din dag: ✏️

S S D D (Same shit different day)

Ibland är allt så påtagligt

Det känns som en uppsprättad mardröm

En saga där mörkret tagit över

Där det åskar och blixtrar

Tät dimma och kyla

Steniga, kurviga, avvägar med inslag av djungel

En vandring i en tillintetgjord illusion

Påträngande vakuum infinner sig i givakt

Väntar på exekutionspatrullen

Ett invärtes meningslöst krig

Här finnes det ej några fula vinnare

Energitjuvsagenterna urholkar en redan så transparent relation

Tvungen att kapitulera

Behagligt nu när karikatyrer styr

Tryggt segment krackelerar

Bojad vid konsekvenserna

Kula runt ankeln och gallerfönster

En skadad intuition gör det omöjligt för det konstruktiva och blir till en obalanserad maktkamp mellan två negativa ageranden

Polariserat känslopaket i förfall

Som att ansluta den onda cirkeln vid sandlådans yttre gräns

leka eller förgås

Denna infekterade dröm vill ej släppa in mig