Mitt Liv

Berättat av Leffe

Berätta om din dag: ✏️

Denna dag var en milstolpe i mitt liv. Jag lämnade in min pensionsansökan till pensionsmyndigheten och mina tjänstepensionsutbetalare. Ett 46 årigt arbetsliv slutar den 31:a januari 2024.