Mitt Liv

Berättat av Emma

Berätta om din dag: ✏️

Idag har vi varit på besök i Vemdalen för att lära oss om den samiska kulturen, språket, religionen och historien eftersom det är den samiska språkveckan denna vecka. Här nedan har eleverna i klassen skrivit några av de saker vi fick lära oss idag. Eleverna går i klass IM på Härjedalens gymnasium och läser in sina betyg för att bli behöriga från årskurs 9 i ämnena svenska, svenska som andraspråk och SO.

Kläderna skiljer sig åt mellan nordsamerna och sydsamerna.

Nordsamerna har många färger på sina kläder, mest blått. Sydsamerna har kläder i renskinn och röda och gröna tyger vid ärmsluten och skärp som har tenntrådar. /Munir Mahmud Hussen

Nordsamerna och sydsamerna hade olika språk som de inte fick att använda i skolan de var diskriminerade av Staten och mellan av Nordsamerna och sydsamerna fanns det samer som förstår både Nord- och Sydsamiska språket. /Abdullah Hamdan

Samerna har en speciell religion som kallas schamanism. De tror att världen har tre delar: himlen, jorden, underjorden. Att man tror på olika gudinnor och naturgudar som finns i skogarna etc.

I den religionen finns också nåjderna – människor eller religiösa ledare som får resa mellan tre världsdelar och hjälper med olika religiösa frågor. Nu handlar religionen om livsstilen i vardagen. /Yuliia, Urchi

Flaggan användes i hela Sapmi och av alla samer. Eftersom den inte är en nationsflagga, ska den vid flaggning vara bredvid en nationsflagga och hissas på den flaggdagen. /Ibrahim Ahmed Mohamed

Den samiska flaggan bekräftades som samernas officiella flagga den 15 augusti 1986. Den trefärgade föregångaren till dagens flagga visades under en demonstration 1979, designad av Synnøve Persen. Under 1980-talet anordnade samekonferensen en tävling för att komma överens om en gemensam flagga, och den nuvarande flaggan, designad av Astrid Båhl, infördes. Flaggans design refererar till dikten Páiven párneh (Solens söner) av Anders Fjellner, där samerna beskrivs som solens söner och döttrar. Cirkelns halva symboliserar solen (röd) och månen (blå). Färgerna rött, grönt, gult och blått symboliserar samernas traditionella dräkter och olika element i deras liv och natur. Rött står för värme, ljus, eld och kärlek, grönt står för växter och natur samt samernas hemland. Gult står för solen, som står för livslängd, och blått står för vatten, utan vilket inget liv skulle vara möjligt. /Daniel Paul