Mitt Liv

Berättat av Anna

Berätta om din dag: ✏️

Började arbetsdagen tidigt medan robotsalen var ledig. Senare kan den vara upptagen med vuxna eller tonåriga elever som ska lära sig mer om automation. Styra en produktionslina, styra en robot med mera.

Först såg jag till att ladda över rätt program från en salsdator inom rätt datornätverk, där jag loggade in med mitt eget konto – detta tar litet tid, men det fungerar. Sedan använde jag ett filöverföringsprogram för att få programmet till roboten. Det är en vanlig industrirobot, konstruerad för att efterlikna en mänsklig arm. Den kostar några miljoner- och håller minst något decennium.

Bra! Nu kommer jag att kunna demonstrera för kursdeltagare hur roboten kan jobba, och hur den kan programmeras.

Pratade sedan med lärare som ska köra ”min” (och sin) elektronik-kurs, medan jag är borta från jobbet ett tag. Hade redan tidigare skrivit ner punkter om diverse kurs-hantering, och lagt kursmaterialet på tillgänglig (IT- respektive IRl-) plats för deltagare och lärare. Men en muntlig avstämning är alltid bra. Då kom vi dessutom på flera andra saker som kan behöva dryftas, planeras och så vidare. Roligt och gav mycket.

Nästa person jag prarade med IRL har en besökare från Österrike, som hälsade på i min robotkurs. Det är ett EU-utbyte, ”Erasmus”. Det blev många och bra diskussioner om praktik, och relaterad utbildning, för vuxna och tonåriga kursdeltagare.

Och si! Även vid själva kurstillfället var alla aktiva, visade att de lärt sig ett och annat, hjälpte varandra vid behov. Och en kursdeltagare tog sig tid att prata under lektionen med besökaren. Något även jag fick tillfälle att göra när lektionen avslutades. Roligt var att vi verkligen kunde berätta många givande detaljer och perspektiv- om bådas våra utbildningar. Improviserade att visa några examensarbeten från gymnasiet. Vi ser fram emot att ett par från oss besöker Österrike senare. Och för att hålla kontakten lade vi in varandra som kontakter på ett jobb-forum.

Bytte några ord sedan med båda kollegorna som senare ska till Österrike och besöka min nya kontaks utbildning. Vi kom på många bra saker att diskutera, titta på och inspieras av. – Även besökaren var för övrigt nöjd. Vi pratade om vad vi jobbat med tidigare, bland annat. Och eftersom även besökaren är IT-erfaren behövde jag inte förklara att kan man ett programmeringsspråk kan man ofta rätt enkelt lära sig ett annat. Och vi var också mycket överens om att det ger mycket att möta folk ur olika sammanhang och kulturer. Samt att människor ändå i grunden är ganska lika överallt.